Papírna Moudrý s.r.o.

 • Výrobce prostředků proti hmyzu a hlodavcům
 • Jeden z předních výrobců mucholapek ve světě
 • Sídlí ve městě Židlochovice, v jihovýchodní časti ČR
 • Zaměstnává 60-100 pracovníků (podle sezóny) v dvousměnném provozu
 • 1991 – pan Moudrý obnovuje výrobu mucholapek v Židlochovicích. Zakládá společnost Libor Moudrý a navazuje tak na dlouhou tradici výroby mucholapek
 • 1996 – založení společnosti Papírna Moudrý, s.r.o.
 • 2004 – rozšíření sortimentu o feromonové lapače na potravinové a šatní moly, lepové pásy na mouchy, lepové desky na ochranu stromů a rostlin
 • 2005 – nákup tubovacího zařízení pro plnění lepidla do tub; zahájení výroby lepidla na lezoucí hmyz a lepidla na ochranu stromů a rostlin
 • 2006-2010 – postupné navyšování výrobní kapacity na mucholapkových strojích ze 112 000 ks/den na 304 000 ks/den
 • 2010 – rozšíření sortimentu o pasti na myši dřevěné i plastové
 • 2012 – zavedení certifikace ISO 9001:2008 společností Bureau Veritas
 • 2012-2013 – zavedení vystopovatelnosti surovin ve finálním výrobku
 • 2013 – nákup nového zařízení na výrobu papírových dutinek, zefektivnění výroby
 • 2014 – zahájení výroby lepidla ve spreji na ochranu stromů a rostlin
 • 2015 – zavedení nové technologie na výrobu plochých lapačů a lepových desek, zahájení výroby lapače na octomilky, rozšíření sortimentu o kovové pasti na myši a krysy a dřevěné pasti na krysy
 • 2016 – pořízení nové technologie na výrobu komerčních lepidel, navýšení výrobní kapacity na výrobu lepidla v tubě ze 4500 ks/den na 6000 ks/den, rozšíření sortimentu o pasti na vosy
 • 2017-2018 – rozšíření sortimentu o prášek na mravence, štěpařský vosk a konzervační vosk
 • 2019 – rozšíření sortimentu o Formitox křídu na mravence, nástrahu na hlodavce RataStop, deratizační staničku a technické vosky
 • 2020 – rozšíření sortimentu o stájovou mucholapku mini, výroba lepových desek do elektrických lapačů hmyzu
 • 2021 – rozšíření sortimentu o BugStop – lapač na štěnice a designovou okenní mucholapku
 • 2022 – realizace projektu CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0005380 – FVE Papírna Moudrý, za finanční účasti EU