FloraBand – Lepové šipky
ArboBand – Lepové desky
FrutaBand – Lepové pásy
Vermifix – Lepidlo v tubě na ochranu stromů a rostlin
Vermifix – Lepidlo na ochranu stromů a rostlin v kelímku
Vermifix – Lepidlo ve spreji na ochranu stromů a rostlin
Štěpařský vosk
Revilan červený / zelený – vosková kompozice
Mikrocer RootWax
Past na vosy – držák na PET lahev
Past na vosy – nádobka
Past na krtky a hraboše trubková

VERMIFIX - lepidlo ve spreji na ochranu stromů a rostlin

Popis výrobku

Lepidlo ve spreji je určeno k ochraně stromů před lezoucími škůdci a také k přípravě lepových pastí všeho druhu. Lep je možné nastříkat přímo na zralou kůru (borku) stromů, nejlépe ze vzdálenosti 5 - 10 cm v tenké vrstvě, neboť čerstvě nanesený lep v silnější vrstvě má snahu stékat. Doporučujeme nanášet lep ve dvou vrstvách, v případě drsnější nebo popraskané kůry i vícekrát. Vytvoří se tak bariéra, která nedovolí lezoucím škůdcům projít do koruny stromu a způsobit případné škody na plodech. Lepidlo lze také nastříkat na různé materiály jako lepenka, folie apod. Takto připravené lapače lze zavěsit do koruny stromů nebo zapíchnout do zeminy vedle rostliny a použít na imobilizaci housenek, larev a dospělých stádií škodlivého hmyzu.

Lepová plocha je zcela aktivní den po aplikaci. Před použitím dobře protřepejte.

Lepidlo Vermifix slouží k monitoringu a signalizaci náletu či výskytu škodlivého hmyzu - dřepčíků, molic, mšic, nosatců, smutnic, třásněnek, vrtalek, vrtule třešňové, mravenců, píďalek a puklic na ovocných stromech, okrasných stromech, skleníkových kulturách, zelenině, pokojových rostlinách a polních plodinách.


Benefity výrobku

Lepidlo ve spreji je vhodné pro použití všude tam, kde není možné použít lepové pásy na ochranu stromů a rostlin. Dobře tedy ochrání keře či mladé stromky kde ještě kmen není tak silný, aby bylo vhodné použít lepový pás. Lepidlo tak vytváří 100% bariéru proti lezoucím škůdcům i na hrubých kmenech. Navíc jeho jednoduchý způsob aplikace nastříkáním vytváří z tohoto výrobku nepostradatelného pomocníka do sadů a zahrad.

Lepidlo není fytotoxické (jedovaté pro rostliny) a je tedy vhodné pro přímé použití na stromech a rostlinách. Lepidlo je registrované a certifikované na příslušných úřadech.

Klasifikace nebezpečnosti: Aerosol, kategorie 1. H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Obsahuje: butan, propan


NEBEZPEČÍ

Údaje o balení a logistická data

Paletizace - balení 400 ml

 • 24 tray ve vrstvě, 4 vrstvy na paletě, celkem tedy 96 tray na paletě
 • brutto hmotnost palety: 385 kg
 • 960 ks na paletě
 • rozměr palety: 120 x 80 x 120 cm
 • objem palety 1,15 m3

Balení výrobku

 • 10 ks v tray + PE folie
 • brutto váha tray: 3,8 kg

Paletizace - balení 250 ml

 • 24 tray ve vrstvě, 8 vrstev na paletě, celkem tedy 192 tray na paletě
 • brutto hmotnost palety 618 kg
 • 2.304 ks na paletě
 • rozměr palety 120 x 80 x 183 cm
 • objem palety 1,76 m3

Balení výrobku

 • 12 ks v tray + PE folie
 • brutto váha tray: 3,1 kg