Ecostripe Attractive – Mucholapka
Panther Africa – Mucholapka
VetroBand – Okenní mucholapka
Okenní mucholapka do rohu okna
EcoBand – Pásová mucholapka
Fly Stick – Lapač octomilek a much
Ferokap feromonový lepový pás v rolce na monitoring potravinových molů
FeroBand – Feromonový lepový pás na monitoring potravinových molů
DressBand – Lepový prostředek na monitoring šatních molů
Feromonové lapače na monitoring potravinových a šatních molů
SilverBand – Past na rybenky
StableBand – Stájová mucholapka
StableBand mini – Stájová mucholapka
InsectBand – Lapač švábů a lezoucího hmyzu
Lapače švábů a lezoucího hmyzu
BugStop – past na štěnice
Lepové desky do elektrických lapačů hmyzu
GlueTrap – Lepidlo na lezoucí hmyz
GlueBook – Lapač-kniha na lezoucí hmyz
GlueBand – Lapač na lezoucí hmyz
RataStop – fluorescenční měkká nástraha na hlodavce
Deratizační stanička na hlodavce a lepová past na hmyz, 2v1
Formitox Extra – návnada na hubení mravenců
Formitox křída na mravence
FORMIGEL návnadová stanička proti mravencům 3 ks
FORMIGEL gelová návnada proti mravencům
Past na myši dřevěná
Past na myši kovová
Past na myši kovová otvírací
Past na myši plastová
Past na myši domečková
Past na krysy dřevěná
Past na krysy kovová
Plácačka na hmyz
Okenní sítě
Adhefix – vosk na zvýšení přilnavosti hnacích řemenů

Formitox Extra - návnada na hubení mravenců

Popis výrobku

FORMITOX EXTRA je účinný přípravek proti mravencům všeho druhu, kteří často pronikají zvenku do vnitřních prostor budov. Po požití návnady hmyz hyne.

Návod na použití a dávkování

V případě 120 g balení v tubusu je na víku nádobky odklopný kryt, kterým se provádí aplikace přípravku. Po ukončení práce je třeba otvor znovu uzavřít.

V případě 100 g balení v sáčku je třeba sáček otevřít a po ukončení práce opět uzavřít (zamezit možnému rozsypání prášku).

Vodný roztok rozpustit 2 - 4 g krystalků ve 100 ml vody (vznikne 2 - 4 % roztok) a roztok nalít do mělkých misek z plastu nebo skla a umístit do míst předpokládaného výskytu hmyzu. V obou případech hmyz nástrahu pozře a po kratší době hyne.

Krystalický prášek nasypat 1 - 2 g krystalků na podložku z papíru, plastu nebo skla a položit do míst předpokládaného výskytu hmyzu.

Na místa ošetřená přípravkem FORMITOX EXTRA je nutné zabránit přístupu dětem, domácím a hospodářským zvířatům.

Účinná látka: bendiokarb 1,92 g/kg kopretina stračkolistá, Chrysan-themum cinerariaefolium, výtažek 0,1 g/kg

Benefity výrobku

Snadná aplikace. Okamžitá a účinná pomoc v boji s mravenci. Působení po dobu 21 dní.

Provedení: krystalický prášek.

Balení: sáček 100 g, tubus 120 g

Klasifikace nebezpečnosti: Aquatic Chronic 2, Nebezpečný pro vodní prostředí, kategorie 2, H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouho-dobými účinky.


VAROVÁNÍ

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Údaje o balení a logistická data

Formitox extra - tubus 120 g

Paletizace

 • 19 balení ve vrstvě, 8 vrstev na paletě, celkem tedy 152 balení na paletě
 • brutto hmotnost palety 308 kg
 • 1.824 ks na paletě
 • rozměr palety 120 x 80 x 99 cm

Balení výrobku

 • 12 ks zabaleno v kartonu
 • rozměr balení 243 x 183 x 105 mm
 • brutto hmotnost balení 1,92 kg
 • objem kartonu 0,047 m³

Formitox extra - sáček 100 g

Paletizace

 • 19 balení ve vrstvě, 8 vrstev na paletě, celkem tedy 152 balení na paletě
 • brutto hmotnost palety 264 kg
 • 2.280 ks na paletě
 • rozměr palety 120 x 80 x 99 cm

Balení výrobku

 • 15 ks zabaleno v kartonu
 • rozměr balení 243 x 183 x 105 mm
 • brutto hmotnost balení 1,63 kg
 • objem kartonu 0,047 m³